Open Kamp

Scouts en Gidsen Vlaanderen slaagt er vooralsnog niet in om álle jeugd te bereiken. Dit neemt niet weg dat veel maatschappelijk kwetsbare jongeren wél gebaat zijn bij een scoutskamp op maat. Open Kamp is een initiatief van Scouts & Gidsen Vlaanderen dat hierop inspeelt. Het is een zomerkamp dat zich richt op kansarme en maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.

Open Kamp Brabant is het Open Kamp dat zich specifiek richt op kinderen en jongeren uit de regio Vlaams-Brabant en Brussel. Een leidingsteam met ervaring biedt de kinderen een zomerkamp aan waar ze met hen dagelijks verschillende activiteiten doen en hen zo een onvergetelijke tijd geven. Op deze manier kunnen deze kinderen even de zorgen van het dagelijkse leven vergeten en echt kind zijn. Het doelpubliek zijn kinderen en jongeren tussen 6 en 17 jaar die doorgaans geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Het is voor deze doelgroep vaak niet vanzelfsprekend een wekelijks en langdurig engagement te tonen. Met dit kamp willen we hen alsnog de van de ervaring van een jeugdbeweging laten genieten. 

Meer info op: ​www.openkampbrabant.be

of een mailtje naar: info@openkampbrabant.be